Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη,

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στoν ιστότοπό μας ή/και τυχόν αιτήματα για πληροφορίες ή υπηρεσίες απαιτούν την παροχή προσωπικών δεδομένων που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Επομένως, παρακάτω σας δίνονται όλες οι πληροφορίες, πλήρεις και αναλυτικές, σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι οοργανισμός ATADES, με έδρα το Calle Octavio de Toledo, 2 · 50007 – Zaragoza (Ισπανία), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@athenabegin.org

Το Ίδρυμα έχει ορίσει έναν DPO (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lopd@atades.org.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Δικτυακός τόπος
Μέσω του ιστότοπου συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικούς τρόπους. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα καθορισμένο ή οριζόμενο φυσικό πρόσωπο.

Ενημερωτικό δελτίο
Μέσω της ιστοσελίδας έχετε την ευκαιρία να εγγραφείτε στο newsletter μας που θα σας κρατά ενήμερους για νέες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις. Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6, παράγραφος 1, εδ. α) σε συνδυασμό με το άρθ. 7 του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: info@athenabegin.org

Οπτικοακουστικό υλικό
Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου ATHENA BEGIN, μπορεί να παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο μπορεί να διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους ιστότοπους και τα κανάλια του έργου για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν.

Όταν αυτό το υλικό θεωρηθεί παλιό, θα αφαιρεθεί από τους ιστότοπους του έργου. Εννοείται ότι οι εικόνες αφού δημοσιευτούν μπορούν να αποθηκευτούν και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτους με εντελώς ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς καμία συνακόλουθη ευθύνη τον οργανισμό ATADES.

Δεδομένα πλοήγησης
Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση εμπίπτει στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των αιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχία, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη (cookies).

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

Συλλέγουμε επίσης τέτοια δεδομένα για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε σφάλματα συστήματος και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να μπορούμε να εφαρμόζουμε προστατευτικά μέτρα για την αποτροπή κατάχρησης. Η διατήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθ. 6, παράγραφος 1, εδ. στ) του GDPR (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων).

 

ΦΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με εξαίρεση τα δεδομένα πλοήγησης, η επικοινωνία δεδομένων είναι δωρεάν και προαιρετική. Ωστόσο, η μη παροχή τέτοιων δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την απόκτηση απάντησης σε αυτό που έχει ζητηθεί.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω γραπτής μορφής και μέσων υπολογιστή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία και, σε υπολειπόμενη βάση, σε χαρτί με πλήρη διασφάλιση των ελάχιστων μέτρων ασφαλείας που προβλέπει ο νομοθέτης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας, ακόμη και τυχαίας, των ίδιων των δεδομένων, της πρόσβασης που δεν δεν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ή δεν είναι σύμφωνη με τους σκοπούς συλλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον ιστότοπο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του οργανισμού ATADES ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και επικεφαλής του έργου ATHENA BEGIN. Αυτά τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στους εταίρους του έργου Athena Begin, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων που διορίζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και σε επιλεγμένους οργανισμούς που συνεργάζονται με το έργο ATHENA BEGIN, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα δίκτυο επαγγελματιών και κοινωνικών φορέων που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας/ ενδοοικογενειακής βίας κατά ατόμων με αναπηρίες που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα κακοποίησης.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, όσον αφορά την αντίστοιχη και ειδική τους αρμοδιότητα, σε Φορείς και γενικά σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό αποδέκτες για το οποίο υπάρχει υποχρέωση από εμάς (ή σχολή που αναγνωρίζεται από το νόμο ή την παράγωγη ή κοινοτική νομοθεσία) ή ανάγκη επικοινωνίας, καθώς και στους συμβούλους μας, στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον οργανισμό μας, με την επιφύλαξη επιστολής αποδοχής που επιβάλλει το καθήκον εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει απόφαση επάρκειας έναντι της τρίτης χώρας και εάν έχουν συμφωνηθεί επαρκείς εγγυήσεις. Ο οργανισμός ATADES διατηρεί επίσης το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών cloud, οπότε οι πάροχοι υπηρεσιών θα επιλεγούν μεταξύ εκείνων που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο. 46 GDPR 679/16.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679, ο ενδιαφερόμενος απολαμβάνει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα τμήματα 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας: πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και διόρθωση, διαγραφή αυτών, περιορισμό της επεξεργασίας που τον αφορά, αντίθεση στην επεξεργασία τους και φορητότητα δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ.

Για να λάβετε την πλήρη πολιτική απορρήτου ή/και πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς και τα μέρη με τα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: lopd@atades.org