Το έργο αυτό ασχολείται με τους κινδύνους που διατρέχουν τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα με το ενδεχόμενο να καταστούν θύματα κακοποίησης. Ειδικότερα, η ενδοοικογενειακή βία και η έμφυλη βία (DV/G-BV).